Ons historisch erfdeel

Wij maken deel uit van een grondgebied, dat meer dan tweeduizend jaar geleden bezet was door een gallische volksstam, de Nerviers. In het begin van het eerste millennium en dit gedurende een driehonderdtal jaren was dit grondgebied onder het voogdijschap van Rome, nadien werd het bezet door de Franken tot en met de VII eeuw.

Op het einde van deze periode, gekend als zijnde de periode van de Luie Koningen (Clotaire, Dagobert en Sigebert), maakte een zekere Pepijn de Oude, hofmeier van koning Dagobert en komende uit Landen in Hesbaye, een halte in de vallei van Thines en installeerde er één van zijn domeinen. Deze hoge dignitaris was gehuwd met Ida, prinses van Aquitanie, die hem 3 kinderen gaf, Gertrude, Begge en Grimoald.

Bij de dood van haar man richtte zijn vrouw Ida, met raad van de heilige Sint Amandus, een benedictijnse gemeenschap op waarvan Gertrude de eerste abdis werd Een grote bevolkingsgroep installeerde zich langzaam rondom deze abdij. De cultus voor Gertrude ontwikkelde zich zeer snel in heel Europa en gedurende meerdere eeuwen kwamen bedevaarders in groten getale naar deze streek toe.

Om de toeloop van dit groeiend aantal pelgrims te kunnen beantwoorden moest de abdij meerdere malen zijn oratorium vergroten om uiteindelijk in 1046 zijn Collegiale in te wijden, een romaans meesterwerk dat nu nog de grootste bewondering afdwingt van onze bezoekers.

Waarom het Romaans land van Brabant?

De benaming van het Romaans land is zeer oud en werd reeds veelvuldig gebruikt in de XII eeuw. De oorsprong ervan mag evenwel niet in verband gelegd worden met de romaanse bouwstijl in onze streken maar komt van een romaanse taal (afgeleide taal van het latijn uit Rome) die toendertijd in het zuidelijk gedeelte van het graafschap Brabant werd gesproken en dit in tegenstelling met de germaanse taal die in het noorderlijk gedeelte werd gesproken. Het Romaans land van Brabant omvat het huidige Waals Brabant en een gedeelte van Hesbaye.

De hoofdambtenaar van de graaf oefende er het gerecht uit in naam van de graaf. Hij droeg de titel van Groot Baljuw van het Romaans land en hield zijn hof in Genappe.